Category: शास्त्रीय संगीत

संगीत ग्रंथकार और ग्रंथ

संगीत ग्रंथकार और ग्रंथ

संगीत ग्रंथकार और ग्रंथ अभिनवगुप्त – अभिनवभारती, काव्यकौतुकविवरण अप्पा तुलसी – संगीतरागकल्पद्रुमांकुर, रागचंद्रिका, रागचंद्रिकासार, संगीतसुधाकर, अभिनवतालमंजरी ई. के. अय्यर – भरतनाट्यम आलेन दानियेलु – नॉर्दर्न इण्डियन म्यूजिक अल्क़राज – रसतत्त्वसमुच्चय…

वादी संवादी अनुवादी विवादी स्वर

स्वर -वादी संवादी अनुवादी विवादी

वादी संवादी अनुवादी विवादी स्वर   वादी स्वर – ‘प्रयोगे बहुलः स्वरः वादी राजाsत्र गीयते।सप्तस्वरणां मध्येsपि स्वरे यस्मिन्सुरागता।। राग का सबसे…